HORIZON - KBC PARTICIPATION - OPTIMUM FUND - PERSPECTIVE - CBC FONDS - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel - Openbare Bevek naar Belgisch recht – AICB - Havenlaan 2, 1080 Brussel

HORIZON

KBC PARTICIPATION

OPTIMUM FUND

PERSPECTIVE 

Openbare Beveks naar Belgisch recht – ICBE

Havenlaan 2, 1080 Brussel 

Bericht aan de aandeelhouders 

_

CBC FONDS

Openbare Bevek naar Belgisch recht – AICB

Havenlaan 2, 1080 Brussel 

Bericht aan de aandeelhouders

_

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus van de hierboven -vermelde instellingen voor collectieve belegging op 31 augustus 2021 zal worden aangepast. 

Op voormelde datum wordt onder de titel ‘Sociale, ethische en milieuaspecten’ in het prospectus van de hierboven vermelde instellingen voor collectieve belegging transparanter gecommuniceerd over het gehanteerde -uitsluitingsbeleid binnen KBC Asset Management NV. Hierbij wordt verwezen naar het ‘Algemeen uitsluitingsbeleid voor conventionele fondsen en fondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen’ en het ‘Uitsluitingsbeleid voor fondsen die maatschappelijk verantwoord beleggen’ (beiden terug te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen). 

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raden van Bestuur van CBC Fonds, Horizon, KBC Participation, Optimum Fund, Perspective