Immo-Antares - VASTGOEDCERTIFICAAT ANTARES

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0456.398.361

Isin: BE0003676872

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

Persbericht 18 december 2020

Coupon nummer 26 van de vastgoedcertificaten ‘Antares’ is vanaf 31 december 2020 betaalbaar aan de loketten van KBC Bank N.V. ad bruto 6,597 EUR per certificaat, waarvan 4,607 EUR als terugbetaling van kapitaal en 1,990 EUR als intrest. Na inhouding van de roerende voorheffing ad. 30% op het intrestgedeelte, zijnde 0,597 EUR per certificaat, wordt er netto 6,000 EUR per vastgoedcertificaat uitgekeerd. Verder gelden volgende data: ex date: 29/12/2020; record date: 30/12/2020 en payment date: 31/12/2020.

Immo-Antares wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat het bureau de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 10/11/2020 een waarde vrij op naam van 12 650 000 EUR heeft toegekend, en dit voor de gebouwen A en B samen.  De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.

De fysieke informatievergadering voor certificaathouders die normaal zou plaatsvinden op woensdag 13 januari 2021 om 14u wordt vanwege de maatregelen in het kader van het COVID 19 virus vervangen door een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be . Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

De informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be