Immo-Antares - VASTGOEDCERTIFICAAT ANTARES

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0456.398.361

Persbericht 19 mei 2021

VASTGOEDCERTIFICAAT ANTARES
Isin: BE0003676872
Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

De Raad van Bestuur van de NV Immo-Antares brengt de certificaathouders op de hoogte dat de eerste liquidatiecoupon van de vastgoedcertificaten ‘Antares’, voor wat betreft de verkoop van gebouwen A en B,  vanaf 26/05/2021 betaalbaar is ten belope van 41,25 euro. Er wordt enkel kapitaal afgelost waardoor er geen roerende voorheffing verschuldigd is en bruto gelijk is aan netto. Verder gelden volgende data: ex date: 21/05/2021; record date: 25/05/2021 en payment date: 26/05/2021.

De berekening van de liquidatiecoupon die wordt uitbetaald naar aanleiding van de verkoop van gebouwen A en B (zie ook het persbericht van 23/12/2020) kan geraadpleegd worden op de website www.kbcrealestate.be.