Immo-Basilix - Vastgoedcertificaat ‘Basilix' ISIN-code BE000367C4851

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0453 348 801

18/11/2022

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

De NV Immo-Basilix wenst de houders van het vastgoedcertificaat ‘Basilix’ te informeren dat er geen coupon zal uitbetaald worden voor het boekjaar afgesloten op 12 september 2022. Het dossier met betrekking tot de juridische procedure tegen de NV Redevco Retail Belgium loopt nog waardoor het certificaat niet kan geliquideerd worden.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op woensdag 11 januari 2023 om 10 uur via een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

De informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be.