Immo-Basilix - Vastgoedcertificaat Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0453 348 801

Gereglementeerde informatie en voorwetenschap – KB 14 november 2007
ISIN-code BE0003674851

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

De Raad van Bestuur van Immo-Basilix, emittent van het vastgoedcertificaat “Basilix”, wenst de certificaathouders te informeren omtrent het feit dat het arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 12 oktober 2021 door het Hof van Cassatie bij arrest van 7 oktober 2022 is vernietigd. 

De raadslieden van Immo-Basilix bestuderen het arrest en komen in de komende weken met nadere toelichting. Immo-Basilix zal de certificaathouders op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen terzake.

Informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be