Immo-Basilix - Vastgoedcertificaat Basilix

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0453 348 801

Gereglementeerde informatie en voorwetenschap
KB 14 november 2007
ISIN-code BE0003674851

Dit bericht maakt onderdeel uit van gereglementeerde informatie zoals bedoeld in art. 36 KB 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

Advertentie

De Raad van Bestuur van Immo-Basilix, emittent van het vastgoedcertificaat “Basilix”, wenst de certificaathouders te informeren dat, ingevolge het arrest van het Hof van Cassatie van 7 oktober 2022 waarin het arrest van het Hof van Beroep van Gent van 12 oktober 2021 werd verbroken, de gerechtelijke procedure tegen Redevco opnieuw aanhangig werd gemaakt bij het Hof van Beroep van Antwerpen (zie persbericht 27 oktober 2022).

De zaak werd door het Hof van Beroep van Antwerpen vastgesteld voor pleidooien op de zitting van  10 juni 2024.

Immo-Basilix zal de certificaathouders op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen terzake.