Immo-Beaulieu - Vastgoedcertificaat " BEAULIEULAAN" - Gereglementeerde informatie

Naamloze Vennootschap - Havenlaan 2 - 1080 Brussel - RPR 0450.193.133

Vastgoedcertificaat  “ BEAULIEULAAN”

ISIN-code BE0003661726

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

25/08/2020

Zoals gemeld in het persbericht van 13 december 2019 met betrekking tot de verkoop van het onroerend goed gelegen te Beaulieaulaan 5-7 en 9-11 te 1060 Oudergem wordt een tweede liquidatiecoupon aan de certificaathouders betaalbaar gesteld.

Coupon nummer 29 (2de liquidatiecoupon) van de vastgoedcertificaten “Beaulieulaan” is vanaf  31 augustus 2020 betaalbaar ad bruto EURO 8,4793. Er is geen terugbetaling van kapitaal.  Na inhouding van de roerende voorheffing ad EURO 2,5438 wordt er een nettobedrag van EURO 5,9355 per vastgoedcertificaat uitbetaald.

Verder gelden volgende data : ex date 27/08/2020; record date 28/08/2020 en payment date 31/08/2020.

De fysieke informatievergadering voor certificaathouders die normaal zou plaatsvinden op woensdag 7 oktober 2020 om 11 uur wordt vanwege de maatregelen in het kader van het COVID 19 virus vervangen door een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be . Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname

Informatie m.b.t. het certificaat  is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be