Immo-Beaulieu - Vastgoedcertificaat " BEAULIEULAAN"

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0450.193.133

ISIN-code BE0003661726

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

Advertentie

Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening EU 2016/1055

25/07/2023

Immo-Beaulieu NV informeert haar certificaathouders dat er geen coupon zal worden uitgekeerd over het boekjaar 17/6/2022-16/6/2023 aangezien het boekjaar afsloot met een negatief te verdelen saldo van 21.941,89 euro.

Verder wenst Immo Beaulieu NV hierbij haar certificaathouders te informeren dat er na afsluiting van het boekjaar de som van 119.750 euro werd ontvangen van Atenor als aanvullende koopprijs naar aanleiding van het bekomen van een nieuwe stedenbouwkundige vergunning door Atenor.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op woensdag 4/10/2023 om 11 uur via digitale conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie m.b.t. het certificaat  is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.