Immo Mechelen City Center - VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER - Isin: BE0974287196

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0635.828.862

VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER

Isin: BE0974287196

Advertentie

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007
Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055

Immo Mechelen City Center NV wenst haar certificaathouders te informeren met betrekking tot de huurovereenkomst met de bestaande huurder De Vlaamse Overheid.

De huurder heeft een opzegbrief overgemaakt aan de verhuurder om, conform de bepalingen uit de huurovereenkomst, een officieel einde te stellen aan de huurovereenkomst. 

Het deel bezet door Vlabel (418m² en 6 parkeerplaatsen) wordt opgezegd per 31-12-2024 en het deel bezet door JWZ (“Opgroeien”; 757m² en 6 parkeerplaatsen) wordt opgezegd per 31-05-2025.

Dit impliceert een vermindering van de jaarlijkse huurstroom (basis 2023) ten bedrage van 68 583,80 euro vanaf 01-01-2025 en 119 814,06 euro vanaf 01-06-2025.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op
www.kbcrealestate.be.