Immo Mechelen City Center - VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0635.828.862

Persbericht 2 juni 2021

VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER
Isin: BE0974287196

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

Coupon nr. 5 is vanaf 09/06/2021 betaalbaar, ad bruto EUR 57,2180. Dit bedrag bestaat uit EUR 46,5188 kapitaalterugbetaling; EUR 10,6992 intrest en EUR 3,2098 betaalde roerende voorheffing. De nettocoupon bedraagt aldus EUR 54,0082. Verder gelden de volgende data: ex date : 07/06/2021, record date: 08/06/2021 en payment date: 09/06/2021.

Immo Mechelen City Center NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat de vastgoedexpert de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 31/03/2021 een waarde vrij op naam van EUR 27.790.000 heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.

De fysieke informatievergadering voor certificaathouders die normaal zou plaatsvinden op woensdag 09/06/2021 wordt vanwege de maatregelen in het kader van het COVID 19 virus vervangen door een online conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website
www.kbcrealestate.be