Immo Mechelen City Center - VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0635.828.862

Persbericht 1 juni 2022

Vastgoedcertificaat Immo Mechelen City Center

Isin: BE0974287196

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007 

Coupon nr. 6 is vanaf 08/06/2022 betaalbaar, ad bruto EUR 58,8503. Dit bedrag bestaat uit EUR 42,4015 kapitaalterugbetaling; EUR 16,4488 intrest en EUR 4,9346 betaalde roerende voorheffing. De nettocoupon bedraagt aldus EUR 53,9157. Verder gelden de volgende data: ex date : 06/06/2022, record date: 07/06/2022 en payment date: 08/06/2022.

Immo Mechelen City Center NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat de vastgoedexpert de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 31/03/2022 een waarde vrij op naam van EUR 28.620.000 heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op woensdag 8 juni 2022 om 10u via een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be