Immo Mechelen City Center - VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0635.828.862

VASTGOEDCERTIFICAAT IMMO MECHELEN CITY CENTER - Isin: BE0974287196
Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

Rechtzetting met betrekking tot de aanpassing van het schema
voor de uitkering van couponbetaling.

Brussel, België – 16 juni 2023 – De raad van bestuur van Immo Mechelen City Center nv (de Vennootschap) besliste dd. 26 mei 2023 tot uitkering van een brutocoupon  over het boekjaar 2022-2023 van EUR 61,9548 per certificaat waarvan EUR 42,3166 te beschouwen is als kapitaal. Dit stemt overeen met een nettocoupon van EUR 56,0633 per certificaat na inhouding van 30% roerende voorheffing. De Vennootschap kondigde deze uitbetaling via het persbericht van 7 juni 2023 aan en deelde bovendien mee dat de coupon die recht geeft op deze uitkering zou onthecht worden op 12 juni, alsook dat 13 juni de registratiedatum zou zijn voor de toekenning van deze uitkering.

Wegens onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de uitvoering van de betaalbaarstelling diende de Vennootschap terug te komen op haar eerder gepubliceerd persbericht en maakte ze op 15 juni 2023 via een persbericht de nieuwe data bekend voor de onthechting van coupon en de toepasselijke registratiedatum.

De Vennootschap begrijpt dat op 12 juni certificaten werden verhandeld door certificaathouders die handelden in de overtuiging dat de coupon onthecht was en dat zij recht zouden hebben op de nettocoupon. De Vennootschap heeft dan ook besloten de certificaathouders die kunnen aantonen certificaten te hebben verhandeld op 12 juni 2023 alsnog te vergoeden overeenkomstig de aangekondigde couponbetaling. Zo zal zij per verhandeld certificaat op die datum een vergoeding toekennen van EUR 56,0633 aan de verkopende certificaathouder. De betreffende certificaathouders mogen zich melden via kbc.re.finance@kbc.be  met melding van hun rekeningnummer en het bewijs dat zij die dag certificaten Immo Mechelen City Center nv hebben verhandeld. De vergoeding zal worden uitbetaald 10 werkdagen na de kennisgeving van de betreffende certificaathouder.