Immo-Zénobe Gramme - Vastgoedcertificaat Zénobe Gramme

Naamloze vennootschap - havenlaan 2 - 1080 brussel - rpr 0456.572.664

Financieel bericht 24 maart 2020

Vastgoedcertificaat Zénobe Gramme
Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

ISIN: BE0003809267

Coupon nummer 17 van de 63.140 vastgoedcertificaten ‘Zénobe Gramme’ is vanaf 31 maart 2020 betaalbaar aan de loketten van KBC Bank N.V. ad bruto EUR 16,8524 per certificaat, waarvan EUR 1,1777 als terugbetaling van kapitaal en EUR 15,6747 als intrest. Na inhouding van de roerende voorheffing ad. 30% op het intrestgedeelte, zijnde EUR 4,7024 per certificaat, wordt er netto EUR 12,15 per vastgoedcertificaat uitgekeerd. Verder gelden volgende data: ex date: 27/03/2020; record date: 30/03/2020 en payment date: 31/03/2020.

Immo-Zénobe Gramme wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat het bureau de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 31/12/2019 een waarde vrij op naam van EUR 23 910 000 heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.

De fysieke informatievergadering voor certificaathouders die normaal zou plaatsvinden op donderdag 9 april 2020 wordt vanwege de maatregelen in het kader van het COVID 19 virus vervangen door een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be . Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

De informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be.