Immo-Zénobe Gramme - Vastgoedcertificaat Zénobe Gramme

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0456.572.664

Financieel bericht 19 december 2023

Vastgoedcertificaat Zénobe Gramme
Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007
ISIN: BE0003809267
Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055

Immo-Zénobe Gramme wenst hierbij haar certificaathouders te informeren over onderstaande investering in het kantorenpark Zénobe Gramme gelegen te Luik.

Immo-Zénobe Gramme heeft ingestemd met de uitvoering van een investering ten bedrage van 1 270 680 euro exclusief BTW voor de renovatie van de wegen en de parkeerplaatsen in het kantorenpark.  De werken zullen worden uitgevoerd tussen 15 januari en 30 augustus 2024. De toegang tot de kantoren blijft verzekerd.

Voor de financiering van deze investering zal de kapitaalcomponent van de coupon worden ingehouden over de boekjaren 2023 en 2024.  Indien dit nodig zou blijken kan een kortetermijnlening worden afgesloten.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op
www.kbcrealestate.be