Immobilière Distri-Land - Vastgoedcertificaat “Distri-Land” - Isin :BE0003605160

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - HAVENLAAN 2 - 1080 BRUSSEL - RPR 0436.440.909

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007

9/02/2023

Coupon nummer 38 van de vastgoedcertificaten ‘Distri-Land’ is vanaf 16/02/2023 betaalbaar ad bruto 18,6000 EUR. Er is geen kapitaalterugbetaling, de totaliteit van deze coupon is onderhevig aan roerende voorheffing. Na inhouding van roerende voorheffing ad 30 %, zijnde 5,5800 EUR per certificaat, wordt er netto 13,0200 EUR per vastgoedcertificaat uitgekeerd.

Verder gelden volgende data: ex date: 14/02/2023; record date: 15/02/2023 en payment date: 16/02/2023.

Immobilière Distri-Land wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat de vastgoedexpert Cushman & Wakefield Valuation Services aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 31/12/2022 een waarde vrij op naam van 19.920.000 EUR heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets. De vastgoedwaardering  werd gepubliceerd enkel in het kader van een transparante informatieverschaffing.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op donderdag 16/02/2023 om 11u via een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

De informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be