IN.focus - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 25 maart 2020 van KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus (Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

IN.focus

KBC ExpertEase Defensive Balanced

3

6,6452

6,6452

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

IN.focus

KBC ExpertEase Defensive Balanced - Comfort Portfolio Shares

3

4,1069

4,1069

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

IN.focus

KBC ExpertEase Dynamic

3

14,2188

14,2188

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

IN.focus

KBC ExpertEase Dynamic Balanced

3

11,6805

11,6805

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

IN.focus

KBC ExpertEase Dynamic Balanced - Comfort Portfolio Shares

3

7,2690

7,2690

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Voor de comfort portfolio shares van de compartimenten zijn de coupons 1 en 2 zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en het Engels.

KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus