IN.focus - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Private Banking Active Income Selection van IN.focus (openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) op 23 juli 2021 zullen worden aangepast. 

Op de vermelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van het bovenvermelde compartiment. Het aandelenluik van het compartiment en de genoteerde opties zullen niet meer beperkt zijn tot euro-aandelen met een hoog dividend. Tevens zal de methode om tot een overweging of een onderweging van het aandelenluik en het vastrentend luik te komen worden gewijzigd. Hierdoor zal de minimale en maximale allocatie van het aandelenluik en het vastrentend luik wijzigen. Voor het aandelenluik zal dit wijzigen naar minimaal 30% tot maximaal 80% van de activa. Voor het vastrentend luik zal dit wijzigen naar minimaal 20% en maximaal 70% van de activa. 

Tot slot zal het compartiment niet langer ten opzichte van een benchmark worden beheerd.  

Ingevolge bovenstaande wijzigingen zal het wisselkoers- of valutarisico van ‘geen’ naar ‘hoog’ wijzigen en het concentratierisico van ‘gemiddeld’ naar ‘laag’ wijzigen. 

De houders van rechten van deelneming die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 22 juni 2021 tot en met 22 juli 2021 (vóór afsluiting van de ontvangstperiode voor orders zoals vermeld in het prospectus) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

KBC Asset Management NV, als beheervennootschap van IN.focus