IN.focus - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus (Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto Bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

IN.focus

Private Banking Active Income Selection

27

18,7399

18,7399

EUR

28/07/21

02/08/21

05/08/21

IN.focus

Income Portfolio

21

15,4846

15,4846

EUR

28/07/21

02/08/21

05/08/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en het Frans.

KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus