IN.focus - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus (Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto Bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

IN.focus

Private Banking Active Income Selection

35

7,5064

7,5064

EUR

31/07/23

03/08/23

08/08/23

IN.focus

Income Portfolio

29

7,5236

7,5236

EUR

31/07/23

03/08/23

08/08/23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en het Frans.

KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van IN.focus