KBC BONDS - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

80, route d’Esch - L - 1417 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg N° B39.062 - (de ‘SICAV’)

Geachte aandeelhouder, 

De raad van bestuur van de sicav laat de aandeelhouders van de sicav hierbij weten dat IVESAM NV, de beheervennootschap van de sicav, met ingang van 1 oktober 2023 (de “ingangsdatum”) zal opgaan in KBC Asset Management NV, de beheervennootschap waaraan in België vergunning is verleend en die onder toezicht staat van de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Vanaf de ingangsdatum wordt KBC Asset Management NV de beheervennootschap van de sicav.

De fusie van IVESAM NV en KBC Asset Management NV maakt deel uit van een internationale optimalisatie om de schaalgrootte van KBC Asset Management als groep te benutten om de referentie te blijven op het vlak van duurzame kwaliteit en efficiëntie, in het belang van de beleggers.

Deze wijziging zal geen invloed hebben op de beheeractiviteiten die de beheervennootschap voor de sicav uitvoert, noch op de delegatie van haar functies. In het bijzonder:

- Portefeuillebeheer: Vanaf de ingangsdatum zullen alle compartimenten waarvan de beleggingsportefeuille werd beheerd door IVESAM NV, worden beheerd door zijn rechtsopvolger, KBC Asset Management NV. Het portefeuillebeheer wordt voortgezet door dezelfde natuurlijke personen en er verandert niets aan de manier waarop de compartimenten momenteel worden beheerd.

- Fondsadministratie: De beheervennootschap zal de fondsadministratie blijven delegeren aan Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

De bovengenoemde fusie zal geen extra kosten met zich meebrengen voor de aandeelhouders.

Het prospectus en de essentiële informatiedocumenten (KID’s) zullen op of rond de ingangsdatum worden bijgewerkt en beschikbaar zijn op www.kbc.be/documentatie-beleggen. 

Raad van Bestuur

Luxemburg, 28 september 2023