KBC Bonds - Bericht aan de aandeelhouders

Sicav naar Luxemburgs recht - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 39 062

De Raad van Bestuur van KBC Bonds heeft beslist volgende interimdividenden betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten: 

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Bonds

Capital Fund

29

0,0000

0,0000

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Convertibles

29

0,0000

0,0000

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Corporates Euro

29

15,3580

10,7506

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Corporates USD

29

25,5449

17,8814

USD

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Emerging Europe

29

14,5737

10,2015

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Emerging Markets

29

27,5864

19,3104

USD

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

High Interest

29

10,5595

7,3916

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Income Fund

29

8,5585

5,9909

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Inflation-Linked Bonds

29

4,3552

3,0486

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

High Interest Resp Investing

29

13,3055

9,3138

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

High Interest Responsible Investing Institutional Shares

1

19,3473

13,5431

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Bonds

Convertibles Euro Hedge

29

0,0000

0,0000

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupon waarvoor het bedrag gelijk is aan 0 is zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt (in België KBC Bank N.V.).

De meest recente financiële verslagen, het prospectus en (eventueel) het essentiële informatiedocument zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij dezelfde instelling en via de website www.kbc.be

De Raad van Bestuur.