KBC Bonds - Interimdividenden

Sicav naar Luxemburgs recht - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C.S Luxembourg B 39 062

De Raad van Bestuur van KBC Bonds heeft beslist volgende interimdividenden betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Bonds

Capital
Fund

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Convertibles

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Corporates
Euro

28

4,2720

2,9904

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Corporates
USD

28

14,8128

10,3689

USD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Emerging
Europe

28

11,2032

7,8422

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Emerging
Markets

28

24,4303

17,1012

USD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

High Interest

28

8,7929

6,1550

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Income
Fund

28

2,9120

2,0384

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

Inflation-
Linked
Bonds

28

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Bonds

SRI High
Interest

28

11,0422

7,7295

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupon waarvoor het bedrag gelijk is aan 0 is zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen (in België KBC Bank N.V. en CBC Banque N.V.).

De meest recente financiële verslagen, het (vereenvoudigd) prospectus en (eventueel) de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij dezelfde instellingen en via de website www.kbc.be

De Raad van Bestuur