KBC Eco Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0446.922.055 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 november 2020 van KBC Eco Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Eco Fund 

Alternative Energy

19

3,8828

2,7180

EUR

30/11/2020

2/12/2020

7/12/2020

KBC Eco Fund 

Climate Change

19

8,7281

6,1097

EUR

30/11/2020

2/12/2020

7/12/2020

KBC Eco Fund 

Impact Investing

19

4,1578

2,9105

EUR

30/11/2020

2/12/2020

7/12/2020

KBC Eco Fund 

Water

19

16,1123

11,2786

EUR

30/11/2020

2/12/2020

7/12/2020

KBC Eco Fund 

World

19

13,8448

9,6914

EUR

30/11/2020

2/12/2020

7/12/2020

Advertentie

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Water. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Eco Fund