KBC Eco Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0446.922.055 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 29 november 2022 van KBC Eco Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Eco Fund 

Alternative Energy

21

7,7958

5,4571

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Eco Fund 

Climate Change

21

11,7551

8,2286

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Eco Fund 

Impact Investing

21

11,7466

8,2226

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Eco Fund 

Water

21

22,3723

15,6606

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Eco Fund 

World

21

15,1598

10,6119

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Climate Change, Impact Investing, Water en World. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels. 

De Raad van Bestuur van KBC Eco Fund