KBC Equisafe - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0452.377.514 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

KBC Equisafe

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB  RPR Brussel 0452.377.514 

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 28 november 2019 van KBC Equisafe (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Equisafe

Europe Index Coupon 1

8

50

35

EUR

17/03/20

23/03/20

31/03/20

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Equisafe