KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment America van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 5 mei 2020 zullen worden aangepast.

Op die datum wijzigt de verhandelingsprovisie bij intrede van de classic shares CSOB CZK van het compartiment. De verhandelingsprovisie gaat van maximum 2,5% naar 3%. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 1 april 2020 tot en met 1 mei 2020 (vóór 14u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund