KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten Eurozone DBI-RDT, World DBI-RDT en SRI World DBI-RDT van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 15 februari 2021 zullen worden aangepast.

Op de vermelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van de bovenvermelde compartimenten. Deze compartimenten zullen minimaal 50% beleggen in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI) in plaats van er maximaal naar te streven om dividenden en meerwaarden te ontvangen uit aandelen die in aanmerking komen voor het stelsel van de definitief belaste inkomsten (DBI). 

In normale omstandigheden zullen deze compartimenten echter streven om tussen 70% en 100% te beleggen in aandelen waarvan de dividenden en meerwaarden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel.

Dit betekent dat het mogelijk is dat de aandelenportefeuille niet volledig belegd zal zijn in aandelen waarvan de meerwaarden en dividenden in aanmerking komen voor het DBI-stelsel. Daardoor is het mogelijk dat de door het compartiment uitgekeerde inkomsten, in hoofde van de aandeelhouders van het compartiment, niet voor 100% in aanmerking komen voor de DBI-aftrek.

De houders van rechten van deelneming die deze wijzigingen niet aanvaarden kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 15 januari 2021 tot en met 14 februari 2021 (vóór 14u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund