KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2022 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Equity Fund

Asia Pacific

27

1,241

869

JPY

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Belgium

31

7,6894

5,3826

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Buyback America

27

26,6253

18,6377

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Buyback Europe

27

20,0025

14,0018

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Commodities & Materials

27

13,3536

9,3475

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Communication Services

27

2,9543

2,0680

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Consumer Durables

27

5,0952

3,5666

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem

27

42,0447

29,4313

CZK

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Emerging Europe

27

35,4817

24,8372

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Emerging Markets

27

26,5920

18,6144

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

EMU Small & Medium Caps

27

34,2779

23,9945

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares

27

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Europe

27

31,2846

21,8992

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone

27

9,0971

6,3680

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT

27

34,9803

24,4862

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares

27

37,4072

26,1850

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

27

39,2924

27,5047

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares

27

40,4877

28,3414

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares

27

42,9758

30,0831

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Family Enterprises

27

20,8909

14,6236

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares

27

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Finance

27

13,7729

9,6410

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Flanders

27

37,3731

26,1612

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Food & Personal Products

27

28,0296

19,6207

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares

27

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Fundamental Opportunities - Corporate Wealth & Institutional Office Shares

1

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Fundamental Opportunities

1

9.7226

6.8058

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Fundamental Opportunities DBI-RDT

1

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Fundamental Opportunities DBI-RDT – Corporate Shares

1

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

High Dividend Eurozone

27

14,7748

10,3424

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

High Dividend North America

27

25,1810

17,6267

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

High Dividend

27

33,6035

23,5225

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Industrials & Infrastructure

27

5,3425

3,7398

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Latin America

27

31,6098

22,1269

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Luxury & Tourism

27

1,8776

1,3143

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Medical Technologies

27

37,9956

26,5969

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

New Asia

27

10,9936

7,6955

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

New Shares

27

25,5608

17,8926

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

North America

27

27,9464

19,5625

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

North American Continent

27

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Oil

27

13,3929

9,3750

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Pharma

27

18,2710

12,7897

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Quant Global 1

27

95,7000

66,9900

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares

27

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI Emerging Markets

27

29,8035

20,8625

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI EMU Small & Medium Caps

27

14,9843

10,4890

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI EMU Small & Medium Caps – Institutional Shares

1

0,0000

0,0000

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT – Discretionary Shares

1

10,1929

7,1350

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT

27

37,1091

25,9764

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Corporate Shares

27

39,3694

27,5586

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

27

41,5593

29,0915

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

SRI World DBI-RDT - Institutional Shares

27

46,4763

32,5334

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Strategic Communication Services & Technology

27

3,5432

2,4802

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Strategic Satellites

27

9,7660

6,8362

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Technology

27

3,2185

2,2530

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Trends

27

1,6309

1,1416

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

USA & Canada

27

7,5733

5,3013

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

US Small Caps

27

25,9464

18,1625

USD

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

Utilities

27

14,7586

10,3310

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World

27

5,9213

4,1449

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World DBI-RDT

27

46,4847

32,5393

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Corporate Shares

27

49,1058

34,3741

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares

27

51,2426

35,8698

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Discretionary Shares

27

52,2294

36,5606

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

KBC Equity Fund

World DBI-RDT - Institutional Shares

27

55,2929

38,7050

EUR

31/03/2022

4/04/2022

7/04/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0 zijn zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Latin America. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund