KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 , Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van de compartimenten Consumer Durables en Food & Personal Products van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 12 oktober 2022 zullen worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van deze compartimenten als volgt. Voor wat betreft het compartiment Consumer Durables zal hoofdzakelijk belegd worden in aandelen van bedrijven die producten en diensten aanbieden die consumenten naast hun basisbehoeften als een meerwaarde ervaren. Het compartiment Food & Personal Products zal voortaan hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die producten en diensten aanbieden die consumenten in het dagelijkse leven nodig hebben. Een niet-limitatieve opsomming van de bedrijfsactiviteiten waarin kan worden belegd kan worden teruggevonden in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie. 

Bijgevolg wijzigt de naam van de compartimenten Consumer Durables en Food & Personal Products naar respectievelijk ‘We Like’ en ‘We Live’. 

Daarnaast zullen deze compartimenten binnen bovenstaande beperkingen doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. Deze benadering zal vanaf 12 oktober 2022 gradueel geïmplementeerd worden in de portefeuille. De negatieve screening houdt in dat het compartiment niet mag beleggen in activa uitgegeven door bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de benchmark. Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. 

Verder wijzigt de gehanteerde benchmark van deze compartimenten. In plaats van de MSCI AC World Consumer Discretionary– Net Return Index (voor het compartiment Consumer Durables) en de MSCI AC World Consumer Staples – Net Return Index (voor het compartiment Food & Personal Products), zullen deze compartimenten vanaf voormelde datum de MSCI All Countries World – Net Return Index hanteren. Ook de lange termijn verwachte tracking error zal verhogen van ‘3%’ naar ‘hoger dan 4%’. 

Tot slot wijzigt de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille voor onderstaande aandelenklassen als volgt:

- Voor KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares: van 1,50% naar max. 1,60%;

- Voor KBC Equity Fund Consumer Durables Classic Shares CSOB CZK: van 1,50% naar max. 1,60%;

- Voor KBC Equity Fund Food & Personal Products Classic Shares: van 1,50% naar max. 1,60%.

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 8 september 2022 tot en met 8 oktober 2022 (vóór 14u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund