KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-informatiedocument van het compartiment Quant Global 1 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 15 december 2023 zullen worden aangepast. 

Vanaf die datum wijzigt het beleggingsbeleid van bovenstaand compartiment. Voortaan zal de benchmark MSCI All Countries World-Net Return Index gehanteerd worden in plaats van de benchmark MSCI World-Net Return Index. Tevens vervalt de specifieke focus van de beheerder op het vermijden van een significante afwijking van de volatiliteit ten opzichte van de benchmark. Daarnaast wijzigt de naam van het compartiment van ‘Quant Global 1’ naar ‘Enhanced Intelligence Stock Selection’.  

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 14 november 2023 tot en met 14 december 2023 (vóór 14u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund