KBC Institutional Fund - Bericht aan aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

1. BESLISSING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING STATUTEN

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Institutional Fund van 22 augustus 2023 zullen de statuten van deze openbare beleggingsvennootschap op 1 oktober  2023 worden aangepast in het kader van de naamswijziging van de compartimenten ‘Euro Bonds Short’ en ‘Euro Bonds Defensive’ naar respectievelijk ‘Euro Bonds Short Responsible Investing’ en ‘Euro Bonds Defensive Responsible Investing’, gezien deze compartimenten zullen worden omgevormd naar compartimenten waarvoor de methodologie ‘verantwoord beleggen’ van toepassing is.

Advertentie

2. WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS EN AAN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENTEN

Daarnaast wensen we u mee te delen dat het prospectus en het essentiële-informatiedocument van de compartimenten Euro Bonds Short’ en ‘Euro Bonds Defensive’ van KBC Institutional Fund op 1 oktober 2023 zullen worden aangepast.

Op voormelde datum wijzigt het beleggingsbeleid van deze compartimenten.  Voortaan zullen de compartimenten doelstellingen voor verantwoord beleggen nastreven op basis van een tweeledige benadering: een negatieve screening en een positieve selectiemethodologie. De negatieve screening houdt in dat de compartimenten niet mogen beleggen in activa uitgegeven door bedrijven die uitgesloten worden op basis van uitsluitingscriteria (o.m. tabak, gokactiviteiten en wapens). Meer informatie over het uitsluitingsbeleid kan worden teruggevonden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Uitsluitingsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen. De positieve selectiemethodologie houdt een combinatie van portefeuilledoelstellingen en ondersteuning van duurzame ontwikkeling in. Portefeuilledoelstellingen zijn gebaseerd op een vermindering in koolstofintensiteit en een verbetering van de ESG-kenmerken (waarbij ESG staat voor ‘Environmental, Social, Governance’) ten opzichte van de referentieportefeuille van globale overheidsobligaties (voor nationale overheden, supranationale debiteuren en/of aan overheid gelinkte agentschappen). Duurzame ontwikkeling wordt ondersteund door te beleggen in obligaties ter financiering van groene en/of sociale projecten en in emittenten die bijdragen aan de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Meer informatie over de positieve selectiemethodologie en de concrete doelstellingen op compartimentsniveau is te vinden op www.kbc.be/documentatie-beleggen > Investeringsbeleid voor fondsen die verantwoord beleggen.

In dit kader wijzigt de naam van deze compartimenten van ‘Euro Bonds Short’ en ‘Euro Bonds Defensive’ naar respectievelijk ‘Euro Bonds Short Responsible Investing’ en ‘Euro Bonds Defensive Responsible Investing’. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 23 augustus 2023 tot en met 23 september 2023 (vóór 06u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële-informatiedocumenten en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund