KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0445.684.118 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Global SRI Defensive 1 (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 28 augustus 2020 zal worden aangepast.

Op die datum wijzigt het beleggingsbeleid van bovenstaand compartiment. Voortaan zal het aandelenluik beleggen in een wereldwijde selectie van aandelen, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. Het aandelenluik is bijgevolg niet langer samengesteld uit 50% EMU- en 50% Wereld-aandelen. Ten gevolge van deze wijziging wordt de benchmark als volgt aangepast: van ‘21% iBoxx EURO corporate All Maturities - Total Return Index, 49% JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds 1-5Y - Total Return Index, 15% MSCI AC WORLD EX EMU  - Net Return Index, 15% MSCI EMU - Net Return Index’ naar ‘21% iBoxx EURO corporate ALL Maturities - Total Return Index, 49% JP Morgan EMU Investment Grade Government Bonds 1-5Y  - Total Return Index, 30% MSCI World AC – Net Return Index’. Daarnaast wijzigen het marktrisico, het kredietrisico, het wisselkoersrisico en het rendementsrisico van ‘laag’ naar ‘gemiddeld’. 

De deelnemers die deze wijzigingen niet aanvaarden, kunnen de kosteloze terugkoop (behoudens eventuele taksen) van hun rechten van deelneming vragen van 28 juli 2020 tot en met 27 augustus 2020 (vóór 14u00 CET) via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund