KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2021 van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Institutional Fund

Belgian Bonds

19

142,5369

99,7758

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Bonds Short

24

40,7093

28,4965

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds

15

130,9003

91,6302

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds - Institutional Shares

15

132,1078

92,4755

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Euro Corporate Bonds Ex Financials

9

19,5563

13,6894

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

European Real Estate

14

292,5329

204,7730

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global 

16

75,3288

52,7302

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global Defensive

6

16,8674

11,8072

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Global SRI Defensive 1

18

21,1744

14,8221

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI Euro Bonds

18

9,8711

6,9098

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI North America

17

253,9326

177,7528

USD

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

SRI World Equity

15

162,7390

113,9173

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

KBC Institutional Fund

Upper Grade Euro Corporate Bonds

15

48,1550

33,7085

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Euro Bonds Short en European Real Estate. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund