KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 , Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus van het compartiment SRI World Equity van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 2 september 2022 zal worden aangepast.

Op de vermelde datum wordt toegevoegd aan het prospectus dat dit compartiment maximaal 10% van zijn activa zal beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 augustus 2022 zal het compartiment SRI World Equity geschrapt worden uit het eerste lid van artikel 22 van de statuten van KBC Institutional Fund, dat voorziet dat bepaalde compartimenten meer dan 10% van hun activa kunnen beleggen in rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve belegging.

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund