KBC INTEREST FUND - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN CASH EURO en EURO MEDIUM COMPARTIMENTEN VAN KBC INTEREST FUND

Wij wensen u te informeren dat op 1 juni 2022 het Compartiment werd vereffend en ontbonden.

De vereffeningwaarde berekend op basis van de netto-inventariswaarde van
9 juni 2022 en volgens de methodologie goedgekeurd door de raad van bestuur is als volgt:

1. de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van het Compartiment CASH EURO bedraagt 5815,22 EUR per aandeel vóór kosten en taksen;

2. de vereffeningwaarde voor de distributiegerechtigde aandelen van het Compartiment CASH EURO bedraagt 2382,08 EUR per aandeel vóór kosten en taksen; 

3. de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van het Compartiment EURO MEDIUM bedraagt 3942,89 EUR per aandeel vóór kosten en taksen;

4. de vereffeningwaarde voor de distributiegerechtigde aandelen van het Compartiment EURO MEDIUM bedraagt 2262,98 EUR per aandeel vóór kosten en taksen;

5. de definitieve liquidatiewaarde (“liquidatie-NIW”) wordt gedateerd op donderdag 9 juni 2022 en wordt geauditeerd door de erkende bedrijfsrevisor Mazars Luxembourg, in het kader van zijn wettelijke opdracht binnen de SICAV. De liquidatie-NIW per aandeel wordt in cash aan de aandeelhouders uitgekeerd met valutadatum woensdag 15 juni 2022, Datum van Afsluiting van de liquidatie.

6. de financiële dienstverleners van het Compartiment staan in voor de uitbetaling van de vereffeningwaarde aan de aandeelhouders; 

7. het prospectus, de statuten, de documenten met essentiële beleggersinformatie en het geauditeerde jaarverslag en, indien later gepubliceerd, het niet-geauditeerde halfjaarverslag zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de beheervennootschap KBC Asset Management S.A., 4 Rue du Fort Wallis, L - 2714 Luxemburg, of op de website www.kbc.be/kiid, alsook bij de financiële dienstverleners en/of de betaalagenten en/of informatieverstrekkers van KBC INTEREST FUND: 

- In Luxemburg: Brown Brothers Harriman (Luxemburg) S.C.A., 80 Route d’Esch, L-1470 Luxemburg.

-  In België: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel & CBC Banque SA, Avenue Albert Ier 60, B-5000 Namen.

8. het verslag van de Raad van Bestuur, de staat van activa en passiva van het Compartiment en het verslag van de commissaris, zijn opvraagbaar op de maatschappelijke zetel van de Sicav en bij de financiële dienstverleners van het Compartiment;

9. voor alle gelden en waarden die niet konden worden afgeleverd aan de aandeelhouders uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de vereffening, wordt de tegenwaarde ervan geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

10. indien de definitief vastgestelde vereffeningwaarde zou verschillen van het bedrag vermeld onder punt 1, 2, 3 en 4, zullen de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.

De Raad van Bestuur