KBC Master Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 29 november 2022 van KBC Master Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Master Fund 

Bonds

18

5,3582

3,7507

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Business Comfort SRI Defensive

11

12,4419

8,7093

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Business Comfort SRI Dynamic

11

18,8866

13,2206

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund

Business Comfort Defensive

11

13,6764

9,5735

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund

Business Comfort Dynamic

11

21,0284

14,7199

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

KBC Master Fund 

Minimum Variance Global

11

35,1083

24,5758

EUR

30/11/2022

2/12/2022

7/12/2022

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Bonds, Business Comfort SRI Defensive, Business Comfort SRI Dynamic, Business Comfort Defensive en Business Comfort Dynamic. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Master Fund