KBC Master Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 29 november 2023 van KBC Master Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Master Fund 

Bonds

19

5,2602

3,6821

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Bonds (Discretionary Shares)

1

3,1649

2,2154

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Business Comfort Defensive Responsible Investing

12

6,9264

4,8484

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Business Comfort Dynamic Responsible Investing

12

13,7976

9,6583

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Business Comfort Defensive

12

7,9731

5,5811

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund

Business Comfort Dynamic

12

15,3058

10,7141

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

KBC Master Fund 

Minimum Variance Global

12

37,3334

26,1334

EUR

30/11/2023

4/12/2023

7/12/2023

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Business Comfort Defensive Responsible Investing, Business Comfort  Defensive en Minimum Variance Global. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Master Fund