KBC Multi Interest - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0448.688.049 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 juli 2020 van KBC Multi Interest (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Multi Interest

CSOB Kratkodoby

25

1,7039

1,1927

CZK

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

CSOB CZK Medium

25

1,7467

1,2227

CZK

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Cash Euro

25

0,0000

0,0000

EUR

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

EURO Medium

25

0,3726

0,2608

EUR

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Cash USD

25

62,4472

43,7130

USD

31/07/2020

3/08/2020

7/08/2020

KBC Multi Interest

Currencies

25

0,0000

0,0000

EUR

31/07/2020

4/08/2020

7/08/2020

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor het bedrag gelijk is aan nul, zijn zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Euro Medium. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Multi Interest