KBC Multi Interest - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0448.688.049 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 28 juli 2022 van KBC Multi Interest (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Multi Interest

Cash USD

27

7,1696

5,0187

USD

29/07/2022

1/08/2022

5/08/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Multi Interest