KBC Participation - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 20 juli 2020 van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

12

29,2488

20,4742

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Flexible Portfolio

11

27,9969

19,5978

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds

11

44,5518

31,1863

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds - Institutional Shares

11

46,8511

32,7958

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

11

19,1671

13,4170

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

11

13,9714

9,7800

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

11

19,4507

13,6155

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

11

22,1351

15,4946

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Cash Plus

12

0,0000

0,0000

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Classic Shares

11

16,6670

11,6669

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Discretionary Shares

11

23,2380

16,2666

EUR

22/07/2020

24/07/2020

29/07/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0, zijn zonder waarde.

Voor de Classic Shares van het compartiment Short Term Bond Selection zijn de coupons 1 – 10 zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft alle compartimenten. De belegger wordt er tevens op gewezen dat de uit te keren dividenden rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur