KBC Participation - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 20 juli 2023 van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

15

20,4490

14,3143

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Flexible Portfolio

14

20,9978

14,6984

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds – Classic Shares

14

28,1741

19,7218

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Local Emerging Markets Bonds – Institutional shares

1

2,4327

1,7028

EUR

24/07/2023

26/07/20203

31/07/2023

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

14

26,1713

18,3199

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

14

2,6926

1,8848

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

14

18,9182

13,2427

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

14

11,8916

8,3241

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Cash Plus Responsible Investing

15

0,5562

0,3893

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Corporate Bonds Responsible Investing  - Classic Shares

14

9,8375

6,8862

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

KBC Participation

Corporate Bonds Responsible Investing  - Discretionary Shares

14

16,9615

11,8730

EUR

24/07/2023

26/07/2023

31/07/2023

Advertentie

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Europe Financial Bond Opportunities, Short Term Bond Selection Classic Shares, Short Term Bond Selection Institutional Shares, Short Term Bond Selection Corporate Shares, Cash Plus Responsible Investing, Flexible Portfolio, Corporate Bonds Responsible Investing Classic Shares and Corporate Bonds Responsible Investing Discretionary Shares. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation