KBC Participation - Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de aandeelhouders

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 20 juli 2022 van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Participation

Europe Financial Bond Opportunities

14

25,7555

18,0288

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Flexible Portfolio

13

23,0207

16,1145

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Local Emerging Market Bonds – Classic Shares

13

32,9836

23,0885

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Private Banking Active Bond Selection

13

20,3929

14,2750

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Classic Shares

13

20,5367

14,3757

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Institutional Shares

13

20,6981

14,4887

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

Short Term Bond Selection - Corporate Shares

13

20,5408

14,3786

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Cash Plus

14

0,0000

0,0000

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Classic Shares

13

14,8304

10,3813

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

KBC Participation

SRI Corporate Bonds - Discretionary Shares

13

17,6817

12,3772

EUR

22/07/2022

26/07/2022

29/07/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupon waarvoor de waarde gelijk is aan 0, is zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Europe Financial Bond Opportunities, Local Emerging Market Bonds, Private Banking Active Bond Selection, Short Term Bond Selection, SRI Cash Plus en SRI Corporate Bonds. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente -financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation