KBC RENTA - BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN CANARENTA COMPARTIMENT VAN KBC RENTA

SICAV - 80 route d’Esch - L-1740 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg N° B23669

De vereffeningwaarde berekend op basis van de netto-inventariswaarde van 4 december 2023 en volgens de methodologie goedgekeurd door de raad van bestuur is als volgt:

1. de vereffeningwaarde voor de kapitalisatieaandelen van het Compartiment Canarenta bedraagt 2416,7770 CAD per aandeel vóór kosten en taksen;

Advertentie

2. de vereffeningwaarde voor de distributiegerechtigde aandelen van het Compartiment Canarenta bedraagt 912,1550 CAD per aandeel vóór kosten en taksen;

3. de vereffeningwaarde voor de ISB kapitalisatieaandelen van het Compartiment Canarenta bedraagt 0 CAD per aandeel vóór kosten en taksen;

Het prospectus, de statuten, de essentiële-informatiedocumenten en het geauditeerde jaarverslag en, indien later gepubliceerd, het niet-geauditeerde halfjaarverslag zijn gratis beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap KBC Asset Management NV of op de website www.kbc.be/kid, en bij de financiële dienstverleners en/of de betaalagenten en/of informatieverstrekkers van KBC RENTA:

- In België:

KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussels

De Raad van Bestuur

Advertentie