KBC Renta - Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (sicav) naar Luxemburgs recht - ICBE RCS B 23669 - Route d’ Esch 80, L-1470 Luxembourg

Bericht aan de aandeelhouders van de compartimenten

KBC RENTA DECARENTA
KBC RENTA CANARENTA
KBC RENTA - SEKARENTA
KBC RENTA STERLINGRENTA
KBC RENTA AUD RENTA
KBC RENTA NZD RENTA
KBC RENTA NOKRENTA
KBC RENTA SHORT USD

De Raad van Bestuur van de sicav wenst de aandeelhouders op de hoogte te brengen van de volgende wijzigingen in het prospectus:

1) Overstap van actief portefeuillebeheer naar een passieve (geïndexeerde) beleggingsstrategie

De Raad van Bestuur heeft besloten om over te stappen van een actief portefeuillebeheer naar een passieve (geïndexeerde) beleggingsstrategie voor de verschillende compartimenten.

Die beslissing is vooral ingegeven door de veranderde marktomstandigheden (langdurige lage rentestand, markten in ademnood), waardoor het voor beleggers moeilijk is meerwaarde te creëren met een actief beheer.

Daarom wordt de volgende paragraaf toegevoegd aan het beleggingsbeleid van de verschillende compartimenten:

KBC Renta Decarenta: 

Het compartiment KBC Renta Decarenta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestatie van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) Denmark is een obligatie-index die uitsluitend Deense overheidsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis. 

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat als een of meerdere effecten die deel uitmaken van de benchmark niet meer voldoen aan de SRI-criteria zoals opgenomen in de beschrijving van het compartiment in het prospectus, deze criteria na een grondige screening niet meer doorslaggevend zullen zijn bij het bepalen van de samenstelling van de activa van het compartiment en het compartiment dus niet meer zal bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

KBC Renta Canarenta

Het compartiment KBC Renta Canarenta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Canada, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Canada.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) Canada is een obligatie-index die uitsluitend Canadese overheidsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

KBC Renta Sekarenta

Het compartiment KBC Renta Sekarenta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) Sweden is een obligatie-index die uitsluitend Zweedse overheidsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat als een of meerdere effecten die deel uitmaken van de benchmark niet meer voldoen aan de SRI-criteria zoals opgenomen in de beschrijving van het compartiment in het prospectus, deze criteria na een grondige screening niet meer doorslaggevend zullen zijn bij het bepalen van de samenstelling van de activa van het compartiment en het compartiment dus niet meer zal bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

KBC Renta Sterlingrenta

Het compartiment KBC Renta Sterlingrenta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) United Kingdom is een obligatie-index die uitsluitend Britse staatsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat als een of meerdere effecten die deel uitmaken van de benchmark niet meer voldoen aan de SRI-criteria zoals opgenomen in de beschrijving van het compartiment in het prospectus, deze criteria na een grondige screening niet meer doorslaggevend zullen zijn bij het bepalen van de samenstelling van de activa van het compartiment en het compartiment dus niet meer zal bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

KBC Renta AUD Renta

Het compartiment KBC Renta AUD Renta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Australia, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) Australia.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) Australia is een obligatie-index die uitsluitend overheidsobligaties van het Australische Gemenebest bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

KBC Renta NZD Renta

Het compartiment KBC Renta NZD Renta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) New Zealand, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) New Zealand.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) New Zealand is een obligatie-index die uitsluitend Nieuw-Zeelandse overheidsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat als een of meerdere effecten die deel uitmaken van de benchmark niet meer voldoen aan de SRI-criteria zoals opgenomen in de beschrijving van het compartiment in het prospectus, deze criteria na een grondige screening niet meer doorslaggevend zullen zijn bij het bepalen van de samenstelling van de activa van het compartiment en het compartiment dus niet meer zal bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

KBC RENTA NOKRENTA

Het compartiment KBC Renta Nokrenta streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de ICE BofAML Norway Government Index, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de ICE BofAML Norway Government Index.

ICE BofAML Norway Government Index is een obligatie-index die uitsluitend Noorse overheidsobligaties bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico. De kredietrating van het geheel van effecten waarin het compartiment belegt, is in overeenstemming met de kredietrating van de effecten die deel uitmaken van de benchmark.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

We vestigen de aandacht van de beleggers op het feit dat als een of meerdere effecten die deel uitmaken van de benchmark niet meer voldoen aan de SRI-criteria zoals opgenomen in de beschrijving van het compartiment in het prospectus, deze criteria na een grondige screening niet meer doorslaggevend zullen zijn bij het bepalen van de samenstelling van de activa van het compartiment en het compartiment dus niet meer zal bestaan uit maatschappelijk verantwoorde activa.

KBC RENTA SHORT USD

Het compartiment KBC Renta Short USD streeft ernaar de prestaties van zijn benchmark, de JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years, op een passieve manier te kopiëren. Zijn beleggingsdoelstelling bestaat erin een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met de prestaties van de JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years.

JP Morgan Government Bond Index (GBI) United States 1-3 Years is een obligatie-index die uitsluitend overheidsobligaties van de Verenigde Staten bevat.

De methodologie van de index, de samenstelling ervan, de regels inzake herziening en alle aanvullende informatie zijn beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap.

Volgens de door de benchmarkaanbieder gebruikte methodologie wordt de index maandelijks geherbalanceerd. Hoe vaker de index wordt geherbalanceerd, hoe groter de invloed zal zijn op de transactiekosten in het compartiment. De frequentie van de herbalancering zal een impact hebben van minder dan 0,05% op het jaarrendement van het compartiment.

Wat de methode betreft, wordt er hoofdzakelijk gekozen voor fysieke replicatie van de benchmark. Een beperkt gebruik van derivaten (obligatiefutures) met een maximumlimiet van 10% is echter niet uitgesloten om de tracking error met de benchmark te beperken.

Het compartiment wil ‘stratified sampling’ toepassen om de prestaties van de index te kopiëren. Het compartiment zal beleggen in alle effecten die deel uitmaken van de benchmark of zich beperken tot een representatieve selectie van effecten (stratified sampling) die in de referentie-index waren, zijn of zullen worden opgenomen. Na toepassing van deze replicatiemethode wordt niet verwacht dat het compartiment elk van de onderliggende effecten die deel uitmaken van de benchmark permanent zal aanhouden, noch dat het deze zal aanhouden in een verhouding die overeenstemt met hun gewicht in de index. Het compartiment kan ook effecten aanhouden die geen onderliggende effecten van de index zijn, om te voldoen aan de diversificatieregels beschreven in punt 4.4. van het algemene deel van het prospectus, om het gebrek aan liquiditeit van bepaalde effecten of het beperkte aantal emissies van de benchmarkindex op te vangen. Het stratified sampling-model zal niet leiden tot een toename van het tegenpartijrisico.

In normale marktomstandigheden verwachten we een tracking error van minder dan 0,5% op jaarbasis.

Meer informatie over de specifieke risico’s van passief beheerde compartimenten vindt u onder punt 5 “Risicocontrole” in het algemene deel van het prospectus.

2) Wijziging van de cut-off time van de compartimenten KBC Renta AUD Renta en KBC Renta NZD Renta

De Raad van Bestuur heeft besloten om de cut-off time voor de aanvragen tot inschrijving, terugkoop en conversie te vervroegen van 14.00 uur naar 6.00 uur op dezelfde dag.

Deze wijzigingen treden in werking vanaf de netto-inventariswaarde van 16-04-2020.

De aandeelhouders die niet akkoord gaan met de bovenstaande wijzigingen kunnen hun aandelen kosteloos verkopen gedurende een periode van 1 maand vanaf de datum van publicatie van deze kennisgeving.

Een bijgewerkte versie van het prospectus van 16-04-2020 die de bovenstaande wijzigingen bevat, kan gratis worden verkregen op de zetel van de sicav.

Tussenpersonen die verantwoordelijk zijn voor financiële dienst in België zijn KBC Bank NV en CBC Banque SA.

De meest recente financiële verslagen zijn  beschikbaar in het Engels, het prospectus is beschikbaar in het Engels en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Alle documentatie is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van de bovenvermelde tussenpersonen en op www.kbc.be.