KBC Renta - Bericht aan de aandeelhouders

Sicav naar Luxemburgs recht - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C. Luxembourg B 23 669

De Raad van Bestuur van KBC Renta heeft beslist volgende interimdividenden betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Renta

Canarenta

31

31,2274

21,8591

CAD

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Renta

Czechrenta Responsible Investing

31

862,1333

603,4933

CZK

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Renta

Dollarenta

31

16,8719

11,8103

USD

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Renta

Eurorenta Responsible Investing

31

16,4014

11,4809

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Renta

Nokrenta Responsible Investing

31

121,0515

84,7360

NOK

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

KBC Renta

Strategic Accents 1

31

20,6163

14,4314

EUR

29/09/2023

02/10/2023

13/10/2023

Advertentie

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30% 

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt (in België KBC Bank N.V.).

De meest recente financiële verslagen, het prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij dezelfde instelling en via de website www.kbc.be

De Raad van Bestuur