KBC Renta - Interimdividenden

Sicav naar Luxemburgs recht - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg - R.C. Luxembourg B 23 669

De Raad van Bestuur van KBC Renta heeft beslist volgende interimdividenden betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten: 

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

KBC Renta

Canarenta

30

17,2372

12,0660

CAD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Czechrenta

30

692,5400

484,7780

CZK

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Dollarenta

30

7,8968

5,5277

USD

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Eurorenta

30

2,8110

1,9677

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Nokrenta

30

62,4054

43,6837

NOK

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Short EUR

30

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Strategic Accents 1

30

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

KBC Renta

Strategic Accents 1

30

0,0000

0,0000

EUR

30/09/2022

03/10/2022

14/10/2022

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30% 

De coupons waarvoor het bedrag gelijk is aan nul zijn zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen (in België KBC Bank N.V. en CBC Banque N.V.).

De meest recente financiële verslagen, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos beschikbaar in het Frans bij dezelfde instellingen en via de website www.kbc.be

De Raad van Bestuur.