Managed Portfolio - Bericht aan de deelnemers

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 25 maart 2020 van KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van Managed Portfolio (Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Managed Portfolio

Comfort SRI Defensive

4

7,3917

7,3917

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Comfort SRI Dynamic

4

13,6075

13,6075

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Defensive

4

12,7638

12,7638

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Defensive - Classic Shares CSOB Private Banking

4

14,2192

14,2192

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic

4

16,1367

16,1367

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic - Classic Shares CSOB Private Banking

4

17,9386

17,9386

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic High

4

12,6507

12,6507

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Managed Portfolio

Core Satellite Dynamic High - Classic Shares CSOB Private Banking

4

5,7206

5,7206

EUR

26/03/2020

30/03/2020

2/04/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

 

Voor het compartiment Core Satellite Dynamic High - Classic Shares CSOB Private Banking zijn de coupons 1-3  zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en het Frans.

KBC Asset Management NV,
als Beheervennootschap van Managed Portfolio