Merit Capital global investment fund - Bericht aan de aandeelhouders van MC Quartz Balanced FOF (het compartiment)

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Maatschappelijke zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen - RPR Antwerpen: 0476.526.653

De raad van bestuur van de bevek kondigt hierbij aan dat zij beslist heeft over te gaan tot de beëindiging van de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, en van de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van het compartiment MC Quartz Balanced FOF, die inging per 12 februari 2020. De beëindiging van de schorsing  gaat in per 2 maart 2020.  De eerste in- en uittredingen na de opheffing zijn mogelijk vanaf 2 maart 2020. Deze beslissing wordt genomen omdat de reden voor de schorsing, zijnde de schorsing van de bepaling van de netto-inventariswaarde, en van de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van de Ierse ICAV DM Windsor Multi Asset Fund, welke een belangrijk deel uitmaakt van de portefeuille van het compartiment, is beëindigd. 

Voor eventuele bijkomende informatie kan u zich richten tot de financieel agent CACEIS Belgium of tot de raad van bestuur op het email adres -rmcglobalinvestmentfund@gmail.com. 

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de maatschappelijke zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu.

Tevens infomeren we u dat de Netto-Inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij Merit Capital NV, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de maatschappelijke zetel van de BEVEK.

De Raad van Bestuur.