MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND - BERICHT VAN DIVIDENDUITKERING

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen - RPR (Antwerpen): 0476.526.653

De aandeelhouders van de compartimenten VALUE & DYNAMIC en MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND van de BEVEK Merit Capital Global Investment Fund worden in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van vrijdag 21 mei 2021, de betaalbaarstelling van het volgende dividend welk toekomt aan de uitkeringsaandelen heeft goedgekeurd:

Compartiment
ISIN

Coupon

NIW cum coupon

NIW
ex date

Datum van berekening

Datum van betaling

Bruto dividend* 

VALUE & DYNAMIC
BE0935045626

5

01/06/2021

02/06/2021

04/06/2021

15/06/2021

2,17 EUR

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105

1

01/06/2021

02/06/2021

03/06/2021

15/06/2021

0,73 EUR

MC GLOBAL GROWTH EQUITY FUND BE6304234105

1

01/06/2021

02/06/2021

03/06/2021

15/06/2021

0,73 EUR

 

*Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%. 

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, het prospectus  en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu. 

Ten einde infomeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van de BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij Merit Capital NV op de website www.meritcapital.eu, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.

Het dividend is betaalbaar door CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te1000 Brussel), die instaat voor de financiële dienst.

De raad van bestuur.