Nagelmackers - Bericht van dividenuitkering

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal(Bevek) - naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796

De aandeelhouders van de compartimenten NAGELMACKERS MULTIFUND BALANCED, NAGELMACKERS MULTIFUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS MULTIFUND FULL EQUITIES, NAGELMACKERS MULTIFUND GROWTH, NAGELMACKERS PREMIUM BALANCED CORPORATE CLIENTS FUND  en NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE FUND van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 maart 2020 de betaalbaarstelling, vanaf
31 maart 2020, van de volgende dividenden heeft goedgekeurd:

ISIN

Coupon

Valuta

Bruto dividend per aandeel1

Cum Coupon

Ex Date

Datum van berekening

Datum van betaling

BE6311051377

1

EUR

3,89

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311055410

1

EUR

0,54

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311056426

1

EUR

7,61

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6311057432

1

EUR

6,63

24-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6285214027 

2

EUR

1,46

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6287701641

2

EUR

1,47

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6285215032

1

EUR

1,38

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6287702656

2

EUR

1,42

18-03-2020

25-03-2020

27-03-2020

31-03-2020

BE6294018765

3

EUR

6,19

24-03-2020

25-03-2020

26-03-2020

31-03-2020

1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”.

Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.